Հաշվետվություններ

2020 թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

Փաստացի ցուցանիշների շեղումներ

Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

2019 թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

Ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն/նախակրթարան/

2019 թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

Ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն/նախակրթարան/

2019 թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր/էջ1/

Դրամական միջոցների հոսքեր/էջ2/

Ամփոփ հաշվետվություն/էջ1/

Ամփոփ հաշվետվություն/էջ2/

2019 թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

Ամփոփ հաշվետվություն

2018 թ. չորորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

Ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն/նախակրթարան/

2019թ. բյուջե ի նախագիծ

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ/նախադպրոցական կրթություն/

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ/հանրակրթություն/

2018 թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

 

Ամփոփ հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

Ներքին գնահատում 2018

2018 թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքեր

2018 թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն /նախակրթարան/

Ամփոփ հաշվետվություն /դպրոց/

Դրամական միջոցների հոսքեր

2017 թ. Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն /նախակրթարան/

Ամփոփ հաշվետվություն /դպրոց/

Դրամական միջոցների հոսքեր

2017թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

 

 

 Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018թ.

փոփոխություն չկա

Բյուջեի նախագծի քննարկման Արձանագրությու

 

ն

 Նախահաշվի նախագիծ 2018թ.

 

Ներքին_գնահատում_2015Ddmshen

   

Հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ

 

2017թ. նախահաշվի նախագիծ

2016թ. հաստատված նախահաշիվը

 

2016թ. տարեկան հաշվետվություն