Կապ

Հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
     գյուղ Դդմաշեն
     փողոց 1, շենք 38
           
Էլեկտրոնային փոստ՝ ddmashen@schools.am

Հեռախոս՝ /0261/ 6 07 36